Search form

มัทธิว 24:2

2พระองค์​อู้​กับ​หมู่​เขา​ว่า “ต้าน​ตังหลาย​หัน​ตึก​หมู่​นี้​ก่อ เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า บ่าหิน​ตี้​ซ้อน​กั๋น​หมู่​นี้​จะ​ถูก​เต​ขว้าง​จ๋น​บ่หัน​วาง​ซ้อน​กั๋น​เลย​สัก​ก้อน”