Search form

มัทธิว 24:22

22ถ้า​พระเจ้า​บ่หย้อ​วัน​เวลา​หมู่​นั้น​หื้อ​สั้น​ลง ก็​จะ​บ่มี​ใผ​รอด​จีวิต​เลย แต่​ย้อน​ว่า​พระองค์​หัน​แก่​คน​ตี้​พระองค์​ได้​เลือก​ไว้​เป๋น​ของ​พระองค์​แล้ว ก็​หื้อ​เวลา​นั้น​สั้น​ลง