Search form

มัทธิว 24:3

3ต๋อน​ตี้​พระเยซู​ก่ำลัง​นั่ง​อยู่​บน​ดอย​บ่ากอกเทศ หมู่​สาวก​มา​ถาม​พระองค์​เป๋น​ก๋าน​ส่วน​ตั๋ว​ว่า “ขอ​บอก​หมู่​เฮา​กำ​เต๊อะ​ว่า สิ่ง​หมู่​นี้​จะ​เกิด​ขึ้น​เมื่อ​ใด แล้ว​วัน​ตี้​พระองค์​จะ​ปิ๊ก​มา​กับ​วัน​สิ้น​โลก​จะ​มี​หมายสำคัญ​อะหยัง​พ่อง”