Search form

มัทธิว 24:30

30“ใน​เวลา​นั้น​จะ​มี​หมายสำคัญ​บน​ต๊องฟ้า​บอก​หื้อ​ฮู้​ว่า บุตรมนุษย์​ก่ำลัง​ปิ๊ก​มา คน​ตังหลาย​หมด​ตึง​โลก​จะ​ไห้​สนั่น​ปั่น​ปื๊น หมู่​เขา​จะ​หัน​บุตรมนุษย์​ลง​มา​บน​เมฆ​ใน​ต๊องฟ้า​ด้วย​ฤทธิ์​อำนาจ​กับ​รัศมี​อัน​ยิ่งใหญ่