Search form

มัทธิว 24:33

33ก็​เหมือน​เดียว​กั๋น เมื่อ​ต้าน​ตังหลาย​หัน​เหตุก๋ารณ์​ตี้​เฮา​บอก​แล้ว ก็​หื้อ​ฮู้​ว่า​ใก้​เถิง​เวลา​ตี้​พระองค์​จะ​ปิ๊ก​มา ใก้​จะ​เถิง​เวลา​แต๊ๆ แล้ว​เน่อ