Search form

มัทธิว 24:44

44เหมือน​เดียว​กั๋น ต้าน​ตังหลาย​จง​เกียม​ตั๋ว​ไว้​หื้อ​พร้อม ย้อน​ว่า​บุตรมนุษย์​จะ​มา​ใน​เวลา​ตี้​หมู่​ต้าน​กึ๊ด​บ่เถิง