Search form

มัทธิว 24:45

45“ใผ​คน​ใด​ตี้​เป๋น​คน​ฮับใจ๊​ตี้​ซื่อสัตย์​กับ​หลวก ตี้​เจ้านาย​มอบ​หน้าตี้​หื้อ​เป๋น​หัวหน้า​คน​ฮับใจ๊​คน​อื่นๆ เปื้อ​แจก​ของกิ๋น​ต๋าม​เวลา