Search form

มัทธิว 24:7

7ประเทศ​นึ่ง​จะ​สู้ฮบ​กับ​แหม​ประเทศ​นึ่ง อาณาจักร​นึ่ง​ก็​จะ​สู้ฮบ​กับ​แหม​อาณาจักร​นึ่ง จะ​เกิด​ก๋าน​กั้น​ข้าว​อยาก​น้ำ​กับ​แผ่นดิน​จะ​ไหว​หลาย​ตี้