Search form

มัทธิว 25:14

กำเผียบ​เรื่อง​คน​ฮับใจ๊​สาม​คน

14“แผ่นดิน​สวรรค์​ก็​เผียบ​เหมือน​ป้อจาย​คน​นึ่ง​ตี้​ก่ำลัง​จะ​ออก​เตียว​ตาง​ไป​เมือง​ไก๋ เขา​ฮ้อง​หมู่​คน​ฮับใจ๊​เข้า​มา​หา แล้ว​มอบ​ข้าว​ของ​เงิน​คำ​หื้อ​ฮับผิดชอบ