Search form

มัทธิว 25:15

15ต้าน​หื้อ​สตางค์​ห้า​ตะลันต์​แก่​คน​ตี้​นึ่ง หื้อ​สอง​ตะลันต์​แก่​คน​ตี้​สอง แล้ว​ก็​หื้อ​คน​ตี้​สาม​ตะลันต์​เดียว โดย​แบ่ง​หื้อ​ต๋าม​ความ​สามารถ​ของ​แต่​ละ​คน แล้ว​ต้าน​ก็​ออก​เตียว​ตาง