Search form

มัทธิว 25:19

19“เวลา​ผ่าน​ไป​เมิน​แล้ว เจ้านาย​ปิ๊ก​มา จึง​ฮ้อง​หมู่​คน​ฮับใจ๊​สาม​คน​มา​ถาม​ว่า​ได้​เอา​สตางค์​ไป​เยียะ​อะหยัง​กั๋น​พ่อง