Search form

มัทธิว 25:34

34“แล้ว​พระองค์​ผู้​เป๋น​กษัตริย์​จะ​อู้​กับ​หมู่​ตี้​อยู่​ตัง​ขวา​มือ​ว่า ‘ต้าน​ตังหลาย​ตี้​ได้ฮับ​ปอน​จาก​พระบิดา​ของ​เฮา เจิญ​ฮับ​อาณาจักร​ตี้​ได้​เกียม​ไว้​สำหรับ​ต้าน​ตังหลาย​ตั้งแต่​สร้าง​โลก​มา​แล้ว