Search form

มัทธิว 25:40

40“แล้ว​พระองค์​ผู้​เป๋น​กษัตริย์​จะ​ตอบ​หมู่​เขา​ว่า ‘เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า เมื่อใด​ก็​ต๋าม​ตี้​หมู่​ต้าน​เยียะ​กับ​คน​ตี้​ต่ำต้อย​ตี้​สุด​คน​นึ่ง​ใน​หมู่​ปี้น้อง​ของ​เฮา ก็​เหมือน​ต้าน​ตังหลาย​ได้​เยียะ​ต่อ​เฮา​ตวย’