Search form

มัทธิว 25:41

41“แล้ว​พระองค์​จะ​บิ่น​หน้า​ไป​บอก​หมู่​ตี้​อยู่​ตัง​เผิก​ซ้าย​มือ​ว่า ‘ไป​หื้อ​ป๊น​หู​ป๊น​ต๋า​เฮา​เหีย หมู่​เจ้า​ถูก​แจ้ง​หื้อ​ตก​หม้อหน้าฮก​ใน​ไฟ​ตี้​บ่มี​วัน​ดับ เป๋น​ไฟ​ตี้​เกียม​ไว้​สำหรับ​มาร​กับ​หมู่​ของ​มัน