Search form

มัทธิว 25:43

43เฮา​เป๋น​คน​แปลก​หน้า เจ้า​ตังหลาย​ก็​บ่ได้​เจิญ​เฮา​เข้า​ไป​ใน​บ้าน เฮา​บ่มี​เสื้อผ้า​ใส่ เจ้า​ตังหลาย​บ่ได้​หื้อ​เสื้อผ้า​เฮา​นุ่ง เฮา​บ่สบาย​กับ​ติด​คอก เจ้า​ตังหลาย​บ่เกย​มา​แอ่ว​หา​เฮา’