Search form

มัทธิว 25:45

45“พระองค์​จะ​ตอบ​ว่า ‘เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​เจ้า​ตังหลาย​ว่า อะหยัง​ก็​ต๋าม​ตี้​เจ้า​ตังหลาย​บ่ได้​เยียะ​กับ​คน​ต่ำต้อย​ตี้​สุด​คน​นึ่ง เจ้า​ตังหลาย​ก็​บ่ได้​เยียะ​ต่อ​เฮา​เลย’