Search form

มัทธิว 25:8

8หมู่​แม่ญิง​ง่าว​อู้​กับ​หมู่​แม่ญิง​หลวก​ว่า ‘ขอ​แบ่ง​น้ำมัน​ของ​หมู่​เจ้า​หื้อ​หมู่​เฮา​พ่อง​เต๊อะ โกม​ไฟ​ของ​หมู่​เฮา​ก่ำลัง​จะ​ดับ​อยู่​แล้ว’