Search form

มัทธิว 26:13

13เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า บ่ว่า​คน​จะ​บอก​ข่าวดี​เรื่อง​แผ่นดิน​สวรรค์​ไป​ตี้​ไหน​ก็​ต๋าม​ใน​โลก เขา​ก็​จะ​เล่า​เรื่อง​ตี้​นาง​เยียะ​นี้​เป๋น​ก๋าน​ระลึก​เถิง​นาง​ตวย”