Search form

มัทธิว 26:15

15ถาม​ว่า “หมู่​ต้าน​จะ​หื้อ​เฮา​เต้าใด​ถ้า​เฮา​จี๊​ตั๋ว​พระเยซู​หื้อ” หมู่​มหา​ปุโรหิต​ก็​หื้อ​สตางค์​ยูดาส​สาม​สิบ​เหรียญ​เงิน