Search form

มัทธิว 26:17

มื้อ​สุดต๊าย​ของ​พระเยซู​ฮ่วม​กับ​หมู่​สาวก

17วัน​ตี้​นึ่ง​ของ​งาน​กิ๋น​เข้าหนมปัง​บ่ใส่​เจื๊อ หมู่​สาวก​เข้า​มา​หา​พระเยซู​แล้ว​ถาม​ว่า “จะ​หื้อ​หมู่​เฮา​ไป​เกียม​มื้อ​ปัสกา​หื้อ​พระองค์​กิ๋น​ตี้​ไหน​ดี”