Search form

มัทธิว 26:21

21ต๋อน​ตี้​ก่ำลัง​กิ๋น​อยู่​นั้น พระเยซู​อู้​ว่า “เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า คน​นึ่ง​ใน​หมู่​ต้าน​จะ​หักหลัง​เฮา”