Search form

มัทธิว 26:28

28ย้อน​ว่า​สิ่ง​ตี้​อยู่​ใน​ถ้วย​นี้​คือ​เลือด​ของ​เฮา​ตี้​จะ​ไหล​ออก​มา​เปื้อ​รับรอง​พันธสัญญา ​หละหว่าง​พระเจ้า​กับ​คน​ตังหลาย กับ​เปื้อ​ยกโต้ษ​บาป​ของ​คน​ตังหลาย