Search form

มัทธิว 26:3

3กวม​เดียว​กั๋น​นั้น​หมู่​หัวหน้า​ปุโรหิต​กับ​หมู่​คน​เฒ่า​คน​แก่​มา​จุมนุม​กั๋น​ตี้​บ้าน​ของ​มหา​ปุโรหิต ตี้​จื้อ​คายาฟาส