Search form

มัทธิว 26:31

พระเยซู​บอก​ว่า​หมู่​สาวก​จะ​หนี​ละ​ไป

31พระเยซู​อู้​กับ​หมู่​สาวก​ว่า “คืน​นี้​หมู่​ต้าน​จะ​หนี​ละ​เฮา​ไป​เหีย​หมด เหมือน​กับ​ตี้​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์​ว่า

‘พระเจ้า​จะ​ฆ่า​คน​เลี้ยง​แกะ

แล้ว​แกะ​หมู่​นั้น​จะ​แตก​ขะแล​ขะแจ​หนี​ไป​หมด’