Search form

มัทธิว 26:34

34พระเยซู​อู้​กับ​เขา​ว่า “เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ว่า คืน​นี้​ก่อน​ตี้​ไก่​จะ​ขัน ต้าน​จะ​บอก​บ่ฮู้จัก​เฮา​เถิง​สาม​เตื้อ”