Search form

มัทธิว 26:36

พระเยซู​เป๋น​ตุ๊ก​ใน​สวน​คน​เดียว

36จาก​นั้น​พระเยซู​ก็​ปา​สาวก​เตียว​ไป​ใน​ตี้​นึ่ง​จื้อ​ว่า​เกทเสมนี แล้ว​บอก​หมู่​สาวก​ว่า “นั่ง​อยู่​ตั๊ด​นี่​เน่อ เฮา​จะ​ไป​อธิษฐาน​ตัง​ปู๊น”