Search form

มัทธิว 26:40

40แล้ว​พระองค์​เตียว​ปิ๊ก​มา​หา​สาวก​สาม​คน​นั้น​ตี้​นั่ง​ถ้า​อยู่​หั้น ก็​หัน​หมู่​เขา​ก่ำลัง​นอน​หลับ​อยู่ ก็​ถาม​เปโตร​ว่า “หมู่​ต้าน​นั่ง​เฝ้า​เฮา​สัก​จั้วโมง​บ่ได้​กา