Search form

มัทธิว 26:5

5แต่​หมู่​เขา​ตกลง​กั๋น​ว่า “ใน​หละหว่าง​งาน​นี้ บ่ดี​ฟั่ง​เยียะ​อะหยัง​เตื้อ กั๋ว​ว่า​คน​ตังหลาย​จะ​วุ่นวาย​แตกตื่น​กั๋น”