Search form

มัทธิว 26:57

พระเยซู​อยู่​ต่อ​หน้า​ผู้นำ​จาว​ยิว

57หมู่​ตี้​ปา​กั๋น​มา​ยับ​พระเยซู​นั้น ปา​พระองค์​ไป​ตี้​บ้าน​ของ​คายาฟาส​มหา​ปุโรหิต ตี้​หั้น​มี​หมู่​ธรรมาจ๋ารย์ กับ​หมู่​คน​เฒ่า​คน​แก่​มา​จุมนุม​กั๋น​อยู่