Search form

มัทธิว 26:58

58ส่วน​เปโตร​เตียว​ถ่อม​ตวย​พระเยซู​ไป​ห่างๆ มา​จ๋น​เข้า​ไป​แผว​ก๋าง​ข่วง​บ้าน​ของ​มหา​ปุโรหิต เขา​เข้า​ไป​นั่ง​ก๋าง​ข่วง​บ้าน​กับ​หมู่​ยาม แน​ผ่อ​ว่า​จะ​มี​อะหยัง​เกิด​ขึ้น​พ่อง