Search form

มัทธิว 26:64

64พระเยซู​ตอบ​เขา​ว่า “อู้​ถูก​แล้ว แต่​เฮา​จะ​บอก​หื้อ​ฮู้​แหม​ว่า ตั้งแต่​นี้​ไป ต้าน​ตังหลาย​จะ​ได้​หัน​บุตรมนุษย์​นั่ง​ตัง​เผิก​ขวา​ของ​พระเจ้า​ผู้​มี​ฤทธิ์​อำนาจ กับ​จะ​ลง​มา​บน​เมฆ​ใน​ฟ้า​สวรรค์”