Search form

มัทธิว 26:65

65มหา​ปุโรหิต​ก็​ฉีก​เสื้อผ้า​ของ​ตั๋ว​เก่า​ อู้​ว่า “เขา​อู้​หมิ่น​ประมาท​พระเจ้า เฮา​บ่ต้อง​มี​พยาน​อะหยัง​แหม หัน​ก่อ ต้าน​ตังหลาย​ก็​ได้ยิน​เขา​อู้​หมิ่น​ประมาท​พระเจ้า​แล้ว”