Search form

มัทธิว 26:73

73ต่อ​มา​สัก​กำ​นึ่ง คน​ตี้​ยืน​อยู่​ตี้​หั้น​ก็​เตียว​เข้า​มา​หา​เปโตร​อู้​ว่า “เจ้า​เป๋น​คน​นึ่ง​ใน​หมู่​นั้น​แน่ๆ ฟัง​สำเนียง​ของ​เจ้า​ก็​ฮู้​แล้ว”