Search form

มัทธิว 26:74

74เปโตร​ก็​อู้​ว่า “สาบาน​ก็​ได้​ว่า​ข้า​อู้​แต๊ ข้า​บ่เกย​ฮู้จัก​เขา ขอ​หื้อ​พระเจ้า​ลงโต้ษ​เต๊อะ​ถ้า​ข้า​จุ” แล้ว​ไก่​ก็​ขัน​ขึ้น​มา​ตัน​กำ​เดียว​นั้น