Search form

มัทธิว 27:11

เจ้าเมือง​ปีลาต​สอบสวน​พระเยซู

11หมู่​เขา​ปา​พระเยซู​ไป​ยืน​อยู่​ต่อหน้า​เจ้าเมือง​ปีลาต ปีลาต​ถาม​พระเยซู​ว่า “ต้าน​เป๋น​กษัตริย์​ของ​จาว​ยิว​กา” พระองค์​ก็​ตอบ​ว่า “ต้าน​อู้​แล้ว”