Search form

มัทธิว 27:15

ปีลาต​ฮิ​หา​ตาง​จะ​ป่อย​ตั๋ว​พระเยซู

15เป๋น​ธรรมเนียม​ใน​หละหว่าง​งาน​ปัสกา ตี้​เจ้าเมือง​จะ​ป่อย​นักโต้ษ​คน​นึ่ง​ต๋าม​ตี้​คน​ตังหลาย​เลือก