Search form

มัทธิว 27:17

17เมื่อ​คน​ตังหลาย​มา​จุมนุม​กั๋น​แล้ว ปีลาต​ก็​ถาม​หมู่​เขา​ว่า “ใค่​หื้อ​เฮา​ป่อย​ใผ​หละหว่าง​บารับบัส กับ​เยซู​ตี้​ฮ้อง​กั๋น​ว่า​พระคริสต์