Search form

มัทธิว 27:20

20แต่​หมู่​หัวหน้า​ปุโรหิต​กับ​หมู่​คน​เฒ่า​คน​แก่​อู้​สุ่ย​คน​ตังหลาย​หื้อ​ปีลาต​ป่อย​บารับบัส แล้ว​หื้อ​ฆ่า​พระเยซู​เหีย