Search form

มัทธิว 27:29

29หมู่​เขา​เอา​กิ่ง​ไม้​ตี้​มี​หนาม​มา​แป๋ง​เป๋น​มงกุฎ แล้ว​เอา​สุบ​หัว​หื้อ​พระองค์ มือ​ขวา​หื้อ​ก๋ำ​ก้าน​ไม้​อ้อ​ไว้ แล้ว​ขี้แต่ง​คุก​เข่า​ลง​ส่อง​หน้า​พระองค์ เหล้น​หน้า​ว่า “ขอ​กษัตริย์​ของ​จาว​ยิว​จง​จ๋ำเริญ​เต๊อะ”