Search form

มัทธิว 27:3

ยูดาส อิสคาริโอท ฆ่า​ตั๋ว​ต๋าย

3เมื่อ​ยูดาส อิสคาริโอท คน​ตี้​หักหลัง​พระเยซู หัน​ว่า​พระเยซู​ถูก​ตัดสิน​ลงโต้ษ​เถิง​ต๋าย ก็​กิ๋นแหนง​ขนาด เขา​เอา​สตางค์​สาม​สิบ​เหรียญ​เงิน​ตี้​ได้ มา​คืน​หื้อ​กับ​หมู่​หัวหน้า​ปุโรหิต​กับ​หมู่​คน​เฒ่า​คน​แก่