Search form

มัทธิว 27:31

31เมื่อ​ดู​แควน​จ๋น​ปอใจ๋​แล้ว หมู่​เขา​ก็​แก้​เสื้อ​คุม​ออก แล้ว​เอา​เสื้อ​ผืน​เก่า​ของ​พระองค์​มา​นุ่ง​หื้อ​ใหม่ แล้ว​ปา​พระองค์​ออก​ไป​เขิง​บน​ไม้​ก๋าง​เขน