Search form

มัทธิว 27:32

พระเยซู​ถูก​เขิง​บน​ไม้​ก๋าง​เขน

32ต๋อน​ตี้​หมู่​เขา​ก่ำลัง​เอา​พระองค์​เตียว​ออก​มา ก็​ปะ​ป้อจาย​คน​นึ่ง​จื้อ​ซีโมน​มา​จาก​เมือง​ไซรีน หมู่​ทหาร​ก็​เข​ซีโมน​แบก​ไม้​ก๋าง​เขน​แตน​พระเยซู​ไป