Search form

มัทธิว 27:4

4อู้​ว่า “เฮา​ได้​เยียะ​บาป​ไป​แล้ว​ตี้​ได้​หักหลัง​ผู้​บริสุทธิ์​คน​นึ่ง​เถิง​ต๋าย” หมู่​มหา​ปุโรหิต​กับ​หมู่​คน​เฒ่า​คน​แก่​ตอบ​ว่า “เรื่อง​นี้​เกี่ยว​อะหยัง​กับ​เฮา​ตวย เป๋น​เรื่อง​ของ​เจ้า​คน​เดียว​ตี้​ต้อง​ฮับผิดชอบ”