Search form

มัทธิว 27:53

53คน​ต๋าย​หมู่​นั้น​เตียว​ออก​มา​จาก​อุโมงค์​ฝัง​ศพ หลังจาก​พระเยซู​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​แล้ว ปา​กั๋น​เข้า​ไป​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม ตี้​หั้น​หลาย​คน​หัน​หมู่​เขา