Search form

มัทธิว 27:64

64ย้อน​จาอั้น ขอ​จ้วย​สั่ง​ทหาร​ไป​เฝ้า​ตี้​อุโมงค์​ฝัง​ศพ​หื้อ​แน่นหนา​ตวย​เต๊อะ เฝ้า​ไว้​จ๋น​เถิง​วัน​ตี้​สาม บ่แน่​ว่า​หมู่​สาวก​ของ​เขา​อาจ​จะ​มา​ลัก​เอา​ศพ​ไป แล้ว​บอก​กับ​คน​ตังหลาย​ว่า ‘เขา​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​แล้ว’ ต๋อน​หั้น​ก๋าน​หลอกลวง​เตื้อ​นี้​จะ​ฮ้าย​เหลือ​เตื้อ​เก๊าหัวที​แหม​ก่อน”