Search form

มัทธิว 27:66

66ย้อน​จาอั้น​หมู่​เขา​ก็​ไป​เยียะ​หื้อ​อุโมงค์​ฝัง​ศพ​แน่น​ขึ้น โดย​จ้ำ​ก๋า​ไว้​บน​บ่าหิน​ตี้​ตึด​ปาก​ตาง​เข้า​อุโมงค์ กับ​วาง​เวร​ยาม​เฝ้า​ตวย