Search form

มัทธิว 28

พระเยซู​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย

1หลัง​วัน​สะบาโต​ป๊น​ไป​แล้ว ต๋อน​เจ๊า​มืด​ของ​วัน​ติ๊ด มารีย์​จาว​มักดาลา กับ​มารีย์​แหม​คน​นึ่ง​ปา​กั๋น​ไป​ผ่อ​อุโมงค์​ฝัง​ศพ

2ใน​ต๋อน​นั้น​เกิด​แผ่นดิน​ไหว​แฮง​ขนาด ย้อน​ว่า​มี​ทูตสวรรค์​ของ​พระเจ้า​องค์​นึ่ง​ลง​มา​จาก​สวรรค์​กิ้ง​บ่าหิน​ออก​จาก​ปาก​อุโมงค์ แล้ว​นั่ง​บน​บ่าหิน​นั้น 3ตั๋ว​ของ​ทูตสวรรค์​แจ้ง​หลึ้ง​เหมือน​ฟ้า​แมบ เสื้อผ้า​ตี้​นุ่ง​สี​ขาว​เหมือน​หิมะ 4ทหาร​ยาม​หัน​ทูตสวรรค์​ของ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ก็​กั๋ว​จ๋น​ตั๋ว​สั่น​ถาบๆ แล้ว​โก้น​ลง​ซื่อ​เกิ็กเดิ็ก​เหมือน​คน​ต๋าย

5ทูตสวรรค์​องค์​นั้น​อู้​กับ​แม่ญิง​สอง​คน​นั้น​ว่า “บ่ถ้า​กั๋ว​เน่อ เฮา​ฮู้​ว่า​หมู่​เจ้า​มา​หา​พระเยซู​ตี้​ถูก​เขิง​บน​ไม้​ก๋าง​เขน 6พระองค์​บ่ได้​อยู่​ตี้​นี่ พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​พระองค์​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​เหมือน​ตี้​ได้​อู้​ไว้​แล้ว เข้า​มา​ผ่อ​ตี้​วาง​ศพ​ของ​พระองค์​แหล่ 7แล้ว​ขะใจ๋​ไป​บอก​หมู่​สาวก​ของ​พระองค์​เน่อ​ว่า ‘พระองค์​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​แล้ว ต๋อน​นี้​ก่ำลัง​ไป​แคว้น​กาลิลี​ก่อน​หน้า​ต้าน​ตังหลาย ต้าน​ตังหลาย​จะ​หัน​พระองค์​ตี้​หั้น’ เฮา​บอก​หมู่​เจ้า​แล้ว​เน่อ”

8แม่ญิง​ตึง​สอง​คน​ก็​ฟั่ง​ออก​จาก​อุโมงค์ หมู่​นาง​กั๋ว​แต่​ก็​ดีใจ๋​ขนาด ล่น​ไป​บอก​หมู่​สาวก​ของ​พระองค์ 9จู่ๆ พระเยซู​ก็​มา​ปะ​แม่ญิง​สอง​คน​นี้ ตั๊ก​หมู่​นาง ตึง​สอง​คน​ก็​เข้า​มา​กอด​ตี๋น​พระองค์​แล้ว​นมัสก๋าน​พระองค์ 10พระเยซู​อู้​กับ​นาง​ว่า “บ่ถ้า​กั๋ว หื้อ​ไป​บอก​หมู่​ปี้น้อง​ตี้​เป๋น​สาวก​ของ​เฮา​หื้อ​ปา​กั๋น​ไป​แคว้น​กาลิลี​เต๊อะ แล้ว​จะ​หัน​เฮา​ตี้​ปู๊น”

ผู้นำ​ศาสนา​เอา​สตางค์​ปิด​ปาก​ทหาร​ยาม

11ต๋อน​ตี้​แม่ญิง​ตึง​สอง​คน​ก่ำลัง​เตียว​ไป​นั้น ทหาร​ยาม​บาง​คน​ก็​เข้า​มา​ใน​เมือง เล่า​เรื่อง​ตี้​เกิด​ขึ้น​ตึง​หมด​หื้อ​หมู่​หัวหน้า​ปุโรหิต​ฟัง 12เมื่อ​หมู่​หัวหน้า​ปุโรหิต​หารือ​วางแผน​กับ​หมู่​คน​เฒ่า​คน​แก่​แล้ว หมู่​เขา​ก็​เอา​สตางค์​หื้อ​หมู่​ทหาร​ยาม​จ๋ำนวน​นัก 13สั่ง​ว่า “หมู่​เจ้า​จะ​ต้อง​อู้​ว่า ‘หมู่​สาวก​ของ​เยซู​มา​ต๋อน​เมื่อ​คืน แล้ว​ลัก​เอา​ศพ​ไป ต๋อน​ตี้​ทหาร​ยาม​ก่ำลัง​หลับ’ 14ถ้า​เจ้าเมือง​ฮู้​เรื่อง​นี้ หมู่​เฮา​จะ​อู้​แตน หมู่​เจ้า​จะ​บ่เดือด​ฮ้อน” 15หมู่​ทหาร​ฮับ​สตางค์​ไป​แล้ว​ก็​เยียะ​ตวย​ต๋าม​นั้น หมู่​จาว​ยิว​ก็​ยัง​เล่าลือ​เรื่อง​นี้​จ๋น​แผว​ตึง​วัน​นี้

กำสั่ง​กับ​พระสัญญา​ของ​พระเยซู

16หมู่​สาวก​ตี้​เหลือ​สิบ​เอ็ด​คน​ก็​ปา​กั๋น​ไป​แคว้น​กาลิลี แล้ว​ขึ้น​ไป​บน​ดอย​ตี้​พระเยซู​บอก 17เมื่อ​หัน​พระเยซู​ก็​ปา​กั๋น​นมัสก๋าน​พระองค์ แต่​มี​บาง​คน​อิกขะหลิก​ใน​ใจ๋ 18พระเยซู​เข้า​มา​หา​หมู่​เขา อู้​ว่า “พระเจ้า​มอบ​สิทธิ​อำนาจ​ตึงหมด​ใน​สวรรค์​กับ​แผ่นดิน​โลก​ไว้​กับ​เฮา​แล้ว 19ย้อน​จาอี้ หื้อ​หมู่​ต้าน​ไป​สอน​คน​กู้​จ้าด​หื้อ​เป๋น​สาวก​ของ​เฮา กับ​หื้อ​เขา​ฮับ​บัพติศมา​ใน​นาม​พระบิดา พระบุตร​กับ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์ 20สอน​เขา​หื้อ​เจื้อฟัง​กู้​สิ่ง​ตี้​เฮา​ได้​สั่ง​ไว้​กับ​ต้าน ฮู้​ไว้​เต๊อะ​ว่า เฮา​จะ​อยู่​กับ​หมู่​ต้าน​ตลอด​ไป​จ๋น​แผว​วัน​สิ้น​โลก​แต๊ๆ”