Search form

มัทธิว 28:10

10พระเยซู​อู้​กับ​นาง​ว่า “บ่ถ้า​กั๋ว หื้อ​ไป​บอก​หมู่​ปี้น้อง​ตี้​เป๋น​สาวก​ของ​เฮา​หื้อ​ปา​กั๋น​ไป​แคว้น​กาลิลี​เต๊อะ แล้ว​จะ​หัน​เฮา​ตี้​ปู๊น”