Search form

มัทธิว 28:20

20สอน​เขา​หื้อ​เจื้อฟัง​กู้​สิ่ง​ตี้​เฮา​ได้​สั่ง​ไว้​กับ​ต้าน ฮู้​ไว้​เต๊อะ​ว่า เฮา​จะ​อยู่​กับ​หมู่​ต้าน​ตลอด​ไป​จ๋น​แผว​วัน​สิ้น​โลก​แต๊ๆ”