Search form

มัทธิว 3:11

11“เฮา​หื้อ​หมู่​เจ้า​ฮับ​บัพติศมา​ด้วย​น้ำ​เปื้อ​หื้อ​หัน​ว่า หมู่​เจ้า​กลับใจ๋​จาก​บาป​แล้ว​แต๊ๆ แต่​จะ​มี​ผู้​นึ่ง​มา​เมื่อ​ลูน​เฮา ตี้​ยิ่งใหญ่​เหลือ​เฮา แม้แต่​จะ​ติ้ว​เกิบ​หื้อ​พระองค์ ตั๋ว​เฮา​ยัง​บ่สมควร​ตี้​จะ​เยียะ​จาอั้น​เลย พระองค์​จะ​หื้อ​เจ้า​ตังหลาย​ฮับ​บัพติศมา​ด้วย​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์ กับ​ด้วย​ไฟ